Stručni portal GastarbeiterY bavi se migracijama i iseljenicima iz Hrvatske i Jugoistočne Europe. Fokus je na suvremenom valu iseljavanja u Njemačku i Austriju, no obrađuje se i šire iseljeničke i demografske teme.

Zašto ovaj naziv portala?

U nazivu GastarbeiterY, “Y” predstavlja skraćenu oznaku za milenijce – generaciju koja najviše sudjeluje u recentnom iseljeničkom valu.

Napomena:

Autor svih tekstova je Dr. Tado Jurić.

Za stručni ili znanstveni rad konzultirati autorove radove objavljene u znanstvenim bazama.

Svi tekstovi podliježu autorskim pravima i potrebno ih je citirati prema navodima iz znanstvenih baza.

Interpretacije i stavovi koje iznosi autor u vezi svojih istraživanja su isključivo njegovi osobni stavovi i ne mogu se povezati s institucijama na kojima autor djeluje. Nadalje, odgovornost za tekstove preuzima autor a ne institucije na kojima djeluje. 

 

Bionote – Tado Jurić:

Tado Jurić is an associate professor at the Catholic University of Croatia and Department of Demography at the Faculty of Croatian Studies at the University of Zagreb. He received his PhD (Dr. Phil.) at the Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen, Germany (Supervisor: Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, UN Human Rights Commissioner, FAU Erlangen-Nürnberg and Prof. Dr. Marie-Janine Calic, LMU Munich). His main research areas are migration from Croatia and South-Eastern Europe to Germany and Austria, European studies and digital demography. He has published more than 40 scientific and professional papers, two textbooks and two monographs:

  •  Westbalkan-Erweiterung der EU: Europäisierungsprozess in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien – ein Vergleich, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2013
  • Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku?,  Školska knjiga, Zagreb 2018
  • Gastarbeiter Millennials. Exploring the past, present and future of migration from Southeast Europe to Germany and Austria with approaches to classical, historical and digital demography
Tado Juric
Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kontakt:

tado.juric@gmail.com

Facebook: Tado Juric – migracije